İletişim

Babaeski Belediye Başkanlığı

Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ

Telefon : 0 (288) 512 12 36 / 512 10 72
Fax    0 (288) 512 41 20
E-Posta:  info@babaeski-bld.gov.tr
Web Adresleri: http://www.babaeski.bel.tr
http://www.babaeski-bld.gov.tr

BÖLÜMLER E-POSTA ADRESLERİ
BELEDİYE BAŞKANI info@babaeski-bld.gov.tr
BELEDİYE BAŞKANLIK MAKAMI info@babaeski-bld.gov.tr
BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI info@babaeski-bld.gov.tr
YAZI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ yazi_isleri@babaeski-bld.gov.tr
İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ imar_isleri@babaeski-bld.gov.tr
MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ hesap_isleri@babaeski-bld.gov.tr
FEN İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ fen_isleri@babaeski-bld.gov.tr
DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ destekhizmetleri@babaeski-bld.gov.tr
ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ zabita@babaeski-bld.gov.tr
MUHTARLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ muhtarlik_isleri@babaeski-bld.gov.tr
İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ itfaiye@babaeski-bld.gov.tr
TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ temizlikisleri@babaeski-bld.gov.tr
KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER MÜDÜRLÜĞÜ kultursosyal@babaeski-bld.gov.tr

 Daha Büyük Görüntüle
 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Baþkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  Ýletiþim
  E-Borç Sorgulama
  Ýmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masasý
  Bilgi Edinme
  Kan Bankasý
  Ücrete Tabi Ýþler
Babaeski Belediye Baþkanlýðý Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELÝ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleþme No'lu Ýnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkýnma Ajansý tarafýndan
 finanse edilmektedir.