Kurumsal Belediye Etik Komisyonu 
BABAESKİ BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONU
 
5176 Sayılı Kanuna dayanılarak hazırlanan ve 13/04/2005 tarihinde yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. Maddesi gereğince Kurum ve kuruluşlarda etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmelerde bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere, Belediye Başkanlığımızca idari görevliler arasından aşağıdaki personelden Babaeski Belediye Başkanlığı Etik Komisyonu oluşturulmuştur. 
 
FAALİYETLER
 
Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik yürürlüğe girdiği tarihten sonra Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur. Göreve yeni başlayan personellere de görevlerine başladıkları tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaya devam edilmektedir. Hizmet içi eğitim programlarına etik konuların dahil edilmesine karar verilmiştir.

ETİK KOMİSYONU ÜYELERİ

Suat Armağan EKİCİ / Etik Komisyonu Başkanı
-Fen İşleri Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.
İletişim :
0 288 512 12 36
0 532 386 28 31

Ufuk BÖKER / Etik Komisyonu Üyesi
-Destek Hizmetleri Müdür Vekili olarak görev yapmaktadır.
İletişim :
0 288 512 12 36 
0 542 894 27 63

Yasemin BİLİR / Etik Komisyonu Üyesi
-Destek Hizmetleri Müdürlüğünde memur olarak görev yapmaktadır.
İletişim :
0 288 512 12 36
0 544 251 68 12

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Baþkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  Ýletiþim
  E-Borç Sorgulama
  Ýmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masasý
  Bilgi Edinme
  Kan Bankasý
  Ücrete Tabi Ýþler
Babaeski Belediye Baþkanlýðý Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELÝ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleþme No'lu Ýnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkýnma Ajansý tarafýndan
 finanse edilmektedir.