Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N
   
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

       
                Belediye Meclisinin 2019 Yılı Şubat Ayı Toplantısı, hazırlanan Gündeme göre 01/02/2019 tarihine rastlayan Cuma günü, saat 16:00’da, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereği yapılacağından, aynı Kanunun 21. maddesi gereğince, Sayın Meclis Üyelerinin, belirtilen gün ve saatte toplantıya davet olundukları hususu ilanen duyurulur.                                                                                                                               
                                                                                                                                                                   Av.Abdullah HACI
                                                                                                                                                                    Belediye Başkanı 

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Baþkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  Ýletiþim
  E-Borç Sorgulama
  Ýmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masasý
  Bilgi Edinme
  Kan Bankasý
  Ücrete Tabi Ýþler
Babaeski Belediye Baþkanlýðý Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELÝ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleþme No'lu Ýnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkýnma Ajansý tarafýndan
 finanse edilmektedir.