Haberler / Duyurular Duyurular  İ L A N

T.C.
BABAESKİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü
        
İlçemiz Gazikemal Mahallesi Çarsı Sokak üzerinde Dış Kapı No: 48/4 adresinde bulunan, kadastronun  29 pafta,  95 ada,  37 parsel sayılı mülkiyeti Behice ARSLAN, Mehmet Ali DEMİRÖREN, Emine BATMAZ, Ümmü GÖREN, Hülya DEMİRÖREN, Mehtap DEMİRÖREN ve Derya GÜLSEREN adlarına hisseli olarak kayıtlı olan, tapuda niteliği bahçeli ev olarak tescilli taşınmaz üzerinde bir katlı yığma şeklinde kerpiç ve tuğladan yapılma tehlikeli yapıya 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.Maddesi gereği  15 / 10 / 2020 tarihinde Belediyemizce Yıkılacak Derecede Tehlikeli Yapı Raporu düzenlenmiş, bir(1) nüshası tehlikeli yapıya asılmış, bir(1) nüshası tebliğ yerine kaim olmak üzere Mahalle Muhtarına elden tebliğ edilmiş olup, aynı Kanun gereği otuz(30) gün süre ile ilgililere ilanen duyurulur.
 
                                     

                                                                             
       Pınar KESİMOĞLU              Gökçe ER            Lütfi EVCİMEN               Arif AKBAŞ         
  İmar ve Şehircilik Müdürü             Mimar             İnşaat Teknisyeni          Elektrik Teknikeri
 

 
NOT: İş bu İlan Varakası; 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 39.maddesi gereği Belediyemiz internet sahifesinde ilgililere otuz(30) gün süre ile ilan edilmek üzere hazırlanmıştır.
            
 

Diğer İçerikler
İ L A N
İ L A N
 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.