Haberler / Duyurular Duyurular  İLAN

         İlçemiz Hacıhasan (Yeni: Atatürk) Mahallesi, 55, 56 ve 44 No’lu Sokaklara cepheli, tapunun 19L-II-b pafta, 200 ada 115 parsel sayılı 5031.11m2 miktarındaki mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı olan taşınmaz, İmar Planında Adliye Binası Tesis Alanı’ndadır. 56 No’lu Sokak ve Çevik Kuvvet Şehitleri (Eski: 58 No’lu Sokak) Caddesine cepheli Otopark Alanı ile Adliye Binası Tesis Alanı’nın kuzeyinde bulunan yeşil bant, Adliye Binası Tesis Alanı ile otopark + yeşil bant arasındaki 3.00 metrelik yaya yolunun ve aynı yeşil bant üzerinde kalan, mülkiyeti Babaeski Belediyesi’ne ait 4.14 m2 miktarındaki 200 ada 114 no’lu artık parsele plan tadilatı yapılarak bu dört alanın, "Otopark Alanına" çevrilmesi ile ilgili plan değişikliğinin hazırlanması için 06.01.2017 tarih ve 01700019 sayılı Belediye Meclis Kararı alınmıştır. Gerekli yeterliliği sahip bir şehir plancısına hazırlatılan ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü'nden alınan PİN (Plan İşlem Numarası): UİP-1943,34 olan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Plan Değişiklik Paftası ve Plan Açıklama Raporu 01/02/2017 tarih ve 01700035 sayılı Belediye Meclis Kararı ile kabul edilmiş, 3194 Sayılı İmar Kanununun 8. maddesinin (b) bendi gereğince, Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği çerçevesinde 08.02.2017 tarihinde askıya asılmıştır.
 
            Sayın Halkımıza duyurulur.
                                                       

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Başkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  İletişim
  E-Borç Sorgulama
  İmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masası
  Bilgi Edinme
  Kan Bankası
  Ücrete Tabi İşler
Babaeski Belediye Başkanlığı Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELİ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleşme No'lu İnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkınma Ajansı tarafından
 finanse edilmektedir.