Babaeski Hangi Hizmeti Nasıl Alırsınız  RUHSAT YENİLEME
- Ruhsat tarihinden itibaren süresi içinde inşaata başlanılması durumunda inşaatın 5 (beş) yıl içinde bitirilmesi gerekmektedir. 
- 5 (beş) yıl içinde bitirilmesi mümkün olmayan veya bitirilemeyen inşaat için 5 (beş) yıllık süre dolmadan ruhsat yenilemesi için Belediyeye başvuruda bulunulur. 
- Yapı ruhsatı eksiksiz olarak doldurularak mal sahibine verilir.
- Bu durumda inşaatın ikinci beş yıllık yapım süresi başlamış olur. 

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Baþkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  Ýletiþim
  E-Borç Sorgulama
  Ýmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masasý
  Bilgi Edinme
  Kan Bankasý
  Ücrete Tabi Ýþler
Babaeski Belediye Baþkanlýðý Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELÝ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleþme No'lu Ýnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkýnma Ajansý tarafýndan
 finanse edilmektedir.