Babaeski Hangi Hizmeti Nasıl Alırsınız  YAPI KULLANMA İZİNLERİ
- Ruhsat ve ekleri ile plan ve projesine uygun şekilde yapı tamamlandığında sigorta ilişiksizlik belgesi ve yapı denetim defteri ile birlikte mal sahibi dilekçe ile Belediyeye müracaata bulunur. 
- Belediyece inşaatın mahallinde ve dosyasında yapılan incelemede yapının ruhsat ve ekleri ile plan ve projesine uygun olarak yapıldığını tespit etmesi halinde , eksiksiz olarak YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ’ ni düzenler ve mal sahibine verir. 
- Bu durumda yapı tamamlanmış olmaktadır. 

 

 MENÜ

E-Hizmetler
  Baþkan
  Kurumsal
  Babaeski
  Haberler-Duyurular
  Projeler
  Ýletiþim
  E-Borç Sorgulama
  Ýmar Durumu
  Kent Bilgi Sistemi
  Hizmet Masasý
  Bilgi Edinme
  Kan Bankasý
  Ücrete Tabi Ýþler
Babaeski Belediye Baþkanlýðý Fatih Caddesi Babaeski / KIRKLARELÝ
TELEFON     0 (288) 512 12 36
FAX             0 (288) 512 41 20
E-POSTA     info@babaeski-bld.gov.tr
   TR21-11-KÖA-1-19 Sözleþme No'lu Ýnteraktif Belediye Hizmetleri Projemiz Trakya Kalkýnma Ajansý tarafýndan
 finanse edilmektedir.